Aktualności

Posterunek Policji w Kozach

Wpis / 19 sierpień 2016

W pamięci wielu Kozian wciąż pozostaje przykre wspomnienie sprzed piętnastu lat, kiedy zlikwidowano tutejszy Komisariat i przeprowadzono reorganizację dwóch samodzielnych jednostek (Kozy i Wilamowice) w jedną, z siedzibą w Kobiernicach. Bezpieczeństwo publiczne prawie trzynastotysięcznej miejscowości zostało uzależnione od placówki znajdującej się w odległości sześciu kilometrów (Kobiernice) ze wsparciem nadrzędnej Komendy Miejskiej w Bielsku-Białej (ok. dziewięciu kilometrów).

Biorąc pod uwagę cały rejon obsługiwany przez Komisariat Policji w Kobiernicach i stan etatowy pełniących tam służbę funkcjonariuszy (początkowo 20, aktualnie 30 policjantów) wydawało się to karkołomnym i niebezpiecznym pomysłem. Społeczne oczekiwania i bieżące zapotrzebowanie na sprawne obsługiwanie bieżących zdarzeń kryminalnych, prewencyjnych, a także codziennych problemów związanych z przestrzeganiem lokalnego prawa, wymagało i nadal wymaga znacznego zwiększenia udziału służb porządkowych w chronieniu naszej miejscowości.

Próba reaktywacji funkcjonowania Policji na terenie Kóz, podjęta w 2010 roku, ograniczyła się, niestety, wyłącznie do jednostronnych działań Urzędu Gminy, który przygotował odpowiedni lokal mogący posłużyć jako Posterunek Policji. Wobec braku prawnego unormowania zasad funkcjonowania obiektu i sposobu pełnienia w nim służby przez policjantów ze strony Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, a także braku możliwości kadrowych Komisariatu w w Kobiernicach do utrzymania tam wyznaczonych dyżurów, nie zdołano przywrócić samodzielnej jednostki, a jedynie umożliwiono działanie rewiru dzielnicowych, który ostatecznie nie przetrwał próby czasu. Kozy są obecnie tylko jedną z trzech gmin objętą działąniem Komisariatu Policji w Kobiernicach, nie posiadają stałego rewiru dzielnicowych, a dodatkowe służby patrolowe są finansowane z jej własnych środków budżetowych. Na naszym terenie nie działa też Straż Graniczna, która realizowałaby poboczne zadania administracyjne i porządkowe.

Zapowiedź powstania Posterunku Policji poparta podpisami deklaracji współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, a Gminą Kozy stanowi bardzo ważny krok w kierunku realnego poprawienie bezpieczeństwa w naszej miejscowości. Najważniejszy jest tutaj faktyczny udział ze strony Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektora Piotra Kucia, który przyjął zobowiązanie do ponoszenia przez Policję kosztów wynajmu pomieszczeń, podatku od nieruchomości, mediów oraz zapewnienia pięciu etatów niezbędnych do funkcjonowania przyszłego Posterunku. Przewidywany termin uruchomienia jednostki to marzec 2017 roku.

Ten ambitny plan wymaga jednak najpierw odpowiedzi na istotne pytania oraz wypełnienia podstawowych warunków

Pytania. Czy jednostka otrzyma nowe etaty, czy zostaną one po prostu "wycięte" z dotychczasowego stanu osobowego Komisariatu w Kobiernicach? Czy pięciu policjantów pełniących służby po osiem godzin dziennie, wymieniających się w systemie przynajmniej dwóch zmian, jest w stanie zapewnić realną poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Kóz? Jakie będą faktyczne godziny funkcjonowania nowego puntu? Która jednostka Policji zajmie się obsługą zdarzeń występujących w porze nocnej, a jeżeli będzie to Komisariat w Kobiernicach, to czy jego podstawowe funkcjonowanie będzie możliwe po ewentualnej utracie pięciu policjantów na rzecz Posterunku? Jaki będzie ostateczny koszt poniesiony przez Gminę Kozy przy remoncie (lub budowie) obiektu?

Warunki. Posterunek w Kozach powinien być dodatkową jednostką terenową, z nowymi stanowiskami etatowymi. Zwykłe przemieszczenie pięciu policjantów z Kobiernic do pełnienia służby w kolejnym budynku na terenie Kóz nie tylko nie poprawi sytuacji, a wręcz ponownie ją skomplikuje i pogorszy. Wreszcie, koszt budowy lub remontu musi się zwrócić w postaci efektywnych działań. Utworzenie niewydolnej struktury pochłonie tylko środki, które mogą być przeznaczone na zwiększenie bezpieczeństwa w inny sposób.

Miejmy nadzieję, że dalsze ruchy aktualnego kierownictwa Policji okażą się w tym przypadku trafne i skuteczne.

About The Author