Aktualności

Nowe zasady segregacji śmieci

Wpis / 01 październik 2017

Od dziś ruszyły nowe zasady segregacji śmieci na terenie naszej gminy, które mogą wzbudzać wiele kontrowersji. Zmiany są spowodowane nowelizacją ustawy, jednak każda gmina może rozszerzać zakres obowiązków segregacji, a także wprowadzić własne wytyczne tak, aby nie kolidowały one z ustawą. Poniżej krótki opis wyjaśniający co wynika z czego oraz moje stanowisko dotyczące segregacji w Kozach.

 

Ustawa zobowiązuje gminy m.in. do:

 

• Prowadzenia podziału segregacji na minimum cztery frakcje (papier, metal i tworzywa sztuczne, szkło, odpady biodegradowalne).

 

• W każdej gminie musi znajdował się przynajmniej jeden punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dostępny dla mieszkańców.

 

• Gmina musi zapewnić możliwość odbioru każdego rodzaju odpadu bez uwzględniania limitu od mieszkańców lub wyznaczyć do tego odpowiednie miejsca (np. PSZOK).

 

Gmina ustala m.in.:

 

• Wysokości opłaty za śmieci, jednak nie może ona przynosić dochodu gminie. Opłata obejmuje koszt transportu odpadów z nieruchomości do ZGO (zakład gospodarki odpadami), koszt odbioru przez ZGO, koszty administracyjne (np. obsługa PSZOK).

 

• Częstotliwość wywozu odpadów bezpośrednio z gospodarstw domowych.

 

• Rodzaje odpadów, które będą odbierane bezpośrednio z gospodarstw domowych.

 

• Ilość odbieranych odpadów bezpośrednio z gospodarstw domowych.

 

Każdy z wymienionych elementów ustalanych przez gminę ma wpływ na cenę opłaty za śmieci.

 

Bez względu na częstotliwość wywozu śmieci i jej cenę, które są ze sobą współmierne, powstaje konflikt interesów. Jedni uważają, że wolą płacić mniej a wywozy mogą być rzadziej i tylko niektórych frakcji. Inni znów twierdzą, że wolą dołożyć parę groszy i mieć święty spokój a każdy z odpadów powinien być zabierany bezpośrednio spod ich nieruchomości w dość częstych odstępach czasu. Osobiście jestem zwolennikiem drugiego rozwiązania, które niestety jest mniejszością w naszej obecnej Radzie Gminy. Brak odbioru trawy i liści, rzeczy wielkogabarytowych oraz gruzu z prywatnych posesji jest uwstecznianiem się. Oczywiście wszystko to można zawieź na PSZOK we własnym zakresie, jednak jest to spore utrudnienie dla osób, które nie są zmotoryzowane, ograniczają ich schorzenia zdrowotne lub cierpią na chroniczny brak czasu. Rola PSZOK powinna pełnić funkcje podrzędną jako uzupełnienie do gospodarki śmieciowej i być dodatkiem dla mieszkańców ułatwiającym pozbycie się zbędnych odpadów. Niestety PSZOK w obecnej sytuacji jest miejscem nadrzędnym, do którego trzeba zawozić odpady, ponieważ niektóre z nich nie są odbierane bezpośrednio spod domu, a rzadka częstotliwość odbioru pozostałych frakcji wymaga czasami wywiezienia ich we własnym zakresie. Może to prowadzić do częstszego spalania niektórych odpadów w piecach lub wyrzucania ich w niedozwolonych miejscach. Należy pamiętać, że lepiej wyrazić sprzeciw wobec prawu, które nie jest nam przychylne, aniżeli niszczyć środowisko w którym żyjemy i od którego zależy stan naszego zdrowia i naszych bliskich.

Idea segregacji śmieci zakłada, że ten kto segreguje śmieci powinien za ich odbiór nie płacić lub odpłatność powinna być symboliczna. Jest to jednak w dużym stopniu zależne od systemu recyklingu, który w naszym kraju pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Oczywiście z każdej sytuacji jest wyjście i istnieje również rozwiązanie, aby opłata za śmieci była mniejsza. Wystarczy prowadzić segregację tak jak wymaga od nas tego prawo, a następnie zawozić odpady do skupu, gdzie otrzymamy za nie pieniądze. Tym samym sposobem gmina nie ponosi kosztów transportu oraz odbioru odpadów w ZGO, co bezpośrednio przekłada się na wysokość opłaty.

 

 

About The Author