Aktualności

Aktualne przepisy dotyczące wycinania drzew

Wpis / 18 czerwiec 2017

Od wczoraj obowiązują nowe przepisy dotyczące wycinania drzew. Co warto wiedzieć, jeżeli planujemy przeprowadzić usunięcie na własnej nieruchomości jednego lub większej ilości drzew?

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie przyrody nie trzeba będzie zgłaszać wycinki do gminy, jeżeli obwód pnia na wysokości 5 cm nie będzie przekraczał: 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeżeli drzewo będzie miało większy obwód, jego planowaną wycinkę trzeba będzie zgłosić w gminie. W zgłoszeniu trzeba będzie podać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczyć nieruchomość, oraz dołączyć rysunek bądź mapkę gdzie na działce znajduje się planowane drzewo do wycięcia. Po dokonaniu zgłoszenia, gmina będzie miała 21 dni by przeprowadzić oględziny. Następnie, urząd będzie mógł w terminie 14 dni wydać zakaz wycięcia drzewa, jeżeli znajduje się ono pod ochroną lub drzewo nosi znamiona drzewa pomnikowego. Jeżeli do dwóch tygodni z urzędu nie zostanie zgłoszony sprzeciw to jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na wycięcie (milcząca zgoda).

Przepisy stanowią ponadto, że jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin działki przez urzędnika gminnego, właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.

Warto pamiętać również o okresie lęgowym ptaków, który trwa od 1 marca do 15 października. W tym czasie do usunięcia drzew należy uzyskać dodatkowe pozwolenie.

Czy konieczne było ponowne nowelizowanie ustawy dotyczące wycinania drzew? Mam co do tego pewne wątpliwości. Jej celem jest ograniczenie masowe wycinania drzew i być może faktycznie coś tam ograniczy, ale ten kto miał wyciąć to już powycinał. Jeżeli chcemy dbać o zieleń to należy prowadzić politykę ku temu by zachęcać ludzi do sadzenia drzew i uświadamiać jakie korzyści to za sobą niesie.

 

About The Author